מאמרים

 How to Disable Mandatory SSL (Web Login to WHL)

You can do this by editing /var/cpanel/cpanel.config with your favorite shell text editor and...

 How to Disable Mandatory SSL (Web Login to WHL)

You can do this by editing /var/cpanel/cpanel.config with your favorite shell text editor and...